Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS

PUBLIKASI DAN PATEN

PROSIDING

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PPKN FKIP UNS 2022

DEWAN REDAKSI

SEMINAR NASIONAL

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 2022

Tema : Pendidikan Kewarganegaraan untuk Penguatan Karakter Bangsa Di Era Digital”

2 Juli 2022

 

Kepanitiaan :

  Pelindung                 : Dekan FKIP UNS                                                  

  Penasehat                 : Wakil Dekan I FKIP UNS                                    

  Ketua Panitia          : Raharjo, S.Pd., M.Sc.                                            

Wakil Ketua Panitia 1 : Dika Finsya Prabantara             (K6419023)

Wakil Ketua Panitia 2 : Wildan Firmansyah                    (K6419078)

            Wakil Ketua Panitia 3 : Muhammad Raihan Kurniawan           (K6419045)

Sekretaris 1               : Nabilla Mutiara Damayanti P      (K6419047)

Sekretaris 2               : Ria Puspitasari                               (K6419059)

Sekretaris 3               : Sri Hapsari Romadila                    (K6419070)

Bendahara 1              : Mareta Melandhany                      (K6419041)

Bendahara 2              : Nafa Miftakhul R.                          (K6419048)

Bendahara 3              : Gadis Feronika                               (K6419031)

Seksi Acara                : Ismi                                                 (K6419036)

Seksi Ilmiah               : Ayu Puspita Sari                            (K6419016) 

 

                        Steering Committee  : Dr. Winarno, S.Pd., M.Si.                                    

    Wijianto, S.Pd., M.Sc.

 

Reviewer  : Dr. Winarno, S.Pd., M.Si.                   

Wijianto, S.Pd., M.Sc.

Raharjo, S.Pd., M.Sc.

Anis Suryaningsih, S.Pd., M.Sc.

Widya Noventari, S.Pd., M.Sc.

 

Editor : Ayu Puspita Sari

 Ambar

                Handi Prastowo

 

Prosiding tahun sebelumnya dapat diunduh melalui link berikut ini:

id_ID